mandag 8. november 2010

Veldig bra landbruksmøte.

I dag har jeg vært på møte med produsentlagene i Tine på Jæren. Møtet var på Holmavatn i Hå kommune. Det var godt oppmøte og stort engasjement.

Temaet for møtet var landbruk og behov for investeringer. Jeg holdt et innlegg om landbrukspolitikk generelt og der jeg forsøkte å dra opp noen konfliktlinjer som finnes både i samfunnet og innen landbruket.

Mitt enkle utgangspunkt i landbrukspolitikken er at vi må øke norsk matproduksjon. For å greie det må vi sikre priser og rammevilkår som gjør det lønnsomt å drive og investere i næringen. Det må være et mål å øke selvforsyningsgraden av mat. Klart vi som rike nordmenn kan sikre oss mat gjennom økt import - og noen er villige til å kjøpe maten ut av munnen på fattige barn i andre deler av verden. Klart vi har råd til det og klart det vil gi billigere mat. Jeg mener det er uetisk og at vi i størst mulig grad skal produsere maten vår selv.

Jeg er så lei av at matprisegoister i Høyre, Frp og Unge Venstre skyver verdens fattige foran seg i sin kamp for å legge ned norsk landbruk. I en situasjon der vi vet at behovet for mat vil øke i fremtiden - så er det vår plikt som nasjon å legge til rette for å bruke de ressursene vi har i Norge til å produsere mat.

Noen mener norske matpriser er for høye. Da vil jeg minne om at enhver norsk borger står fritt til å flytte til Sverige, Spania eller Hellas. Her kan man leve gode dager med billig mat, og så får du ta opp kravet om norsk lønn med din svenske, spanske eller greske arbeidsgiver.

Vi har kommet et stykke på vei i landbrukspolitikken. Men det er ingen tvil om at kostnadsveksten er og kommer til å bli krevende for bønder som skal investere i ny driftsbygning. Det kreves derfor full innsats for å sikre et levende landbruk i hele landet.

Vi hadde også en konstruktiv og god diskusjon om kvotesalg, kvoteleie og samdrifter.

Jeg benyttet også muligheten til å advare mot hva konsekvensene vil bli dersom høyresiden skal snekre sin landbrukspolitikk uten støtte fra et av sentrumspartiene. Det vil bli skikkelig ille. Så enkelt er det. (Men det skal ikke skje)

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar