torsdag 11. november 2010

En fredelig stund i stortingssalen.

I dag var det debatt om verneplikten i stortinget. Tage Pettersen (H) hadde fremmet interpellasjon om temaet. Det var ikke debatten som fikk representantene ut fra sine kontorer. Det var kun tre representanter i salen. Jeg som sitter i arbeidskomiteen, Borhild Tenden (V) fra finanskomiteen og Tage Pettersen fra transportkomiteen. Alt lå til rette for en god debatt om verneplikten - og det var en helt grei debatt og vi var  enige om det meste.

Fokuset i debatten var på hvordan man kan gjøre førstegangstjenesten mer attraktiv - og særlig hvordan man kan forbedre ordningen med studiepoeng for gjennomført tjeneste. Forsvarsministeren deltok også i debatten og hun lovet blant annet mer ammunisjon til soldatene neste år - og varslet at man var opptatt av å gjøre forbedringer i ordningen med studiepoeng.

Jeg vet ikke hvor representantene fra utenriks- og forsvarskomiteen var under debatten. Men jeg tror årsaken til det sviktende oppmøtet var at sakene tidligere på dagen hadde gått langt raskere enn forventet.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar