søndag 9. mai 2010

Høyre svikter personvernet.

Høyres landsmøte stemte ned et forslag om å si nei til EUs datalagringsdirektiv.

Omtrent hele debatten handlet om personvern - men vedtaket handlet om EU. Selvfølgelig vil ikke ledelsen i Høyre komme i den situasjonen at de må bidra til at Norge bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Jeg går ut fra at saken ender med at Høyre og Arbeiderpartiet blir enige om noen verdiløse "garantier" og så kjører de saken gjennom i Stortinget.

Det som forundret meg mest med debatten var at flere sa at Høyre ikke måtte gi fra seg muligheten til å påvirke denne saken. Hvorfor skal man påvirke en sak når man har mulighet til å heller avgjøre saken?

Nå er det bare en mulighet til å vinne saken. Og det er å få til en bred folkelig mobilisering mot direktivet. Og å avsløre tilhengernes retorikk om at mer overvåking, kontroll og registrering skaper tryggere samfunn. For datalagringsdirektivet er første steg. Og i forlengelsen av direktivet vil forbudene komme, men da er det for sent.

Vi kan dessverre ikke si at Høyres landsmøte ikke visste hva de gjorde. Med åpne øyne vil de forrykke balansen mellom individ og stat mer enn noen annen enkeltsak før har gjort. Og da nytter det lite for Høyre å vedta en resolusjon om personvern som har budskapet: "Personvern er viktig og regjeringen teite."

(Jada: Jeg hørte Erna Solberg si at Høyre ikke har sagt ja til direktivet - men det er selvfølgelig bare teoretisk snikksnakk)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar