tirsdag 8. desember 2009

Pensjon og jobb for 41-årgangen

I dag vedtar stortinget et forslag om at 69 åringer fra neste år kan ha så høy arbeidsinntekt som de ønsker uten å få kutt i pensjonen. Med denne endringen kan alle mellom 67 og 70 motta full pensjon uavhengig av størrelsen på arbeidsinntekten. Kostnaden for staten når 69 åringene slipper denne avkortingen er 120 millioner kroner.

Tidligere har personer mellom 67 og 70 år fått kuttet hele eller deler av pensjonen dersom de har hatt inntekt over 2G.

En slik endring vil bidra positivt for å få flere eldre til å jobbe lenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar