fredag 11. desember 2009

Hvor var du da Obama hilste folket?

Jeg har fått dokumentert hvor jeg var. På stortingets talerstol. Her er referat fra møtet:

Geir Pollestad (Sp) [18:58:15]: Regjeringen har levert på samferdsel. Dette er et godt samferdselsbudsjett..... bla bla bla bla.................

Regjeringspartiene har vilje til å gjøre noe som er upopulært, nemlig å gå inn for bompengeprosjekter. Fremskrittspartiet trikser vekk bompengene i nysalderingen i 2009. Riktignok kan denne debatten bli lang, men jeg er sikker på at òg et vedtak i forbindelse med statsbudsjettet ville være mulig å iverksette fra 1. januar.

(Applaus på plenen utenfor Stortinget i forbindelse med Barack Obamas besøk)

Jeg hører applausen for innlegget mitt, det setter jeg pris på!

Den siste utfordringen går på Forvaltningsreformen..........bla bla bla............

Jeg har også hørt i denne salen at en av representantene var særlig ivrig etter å snakke om landeveisrøveri og å flå bilistene. I sitt eget budsjett går Fremskrittspartiet inn for å senke dieselprisen og bensinprisen med 50 øre. Er det 11,50 kr og 11 kr som er forskjellen på å flå og ikke flå bilistene?

Presidenten: Presidenten har sans for å ta applausen til inntekt for taleren. Man kan vel si det slik at det er ikke hver dag det er applaus på plenen utenfor Stortinget – så det gjør man helt rett i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar