tirsdag 15. desember 2009

7 millioner ganger hurra for Garborgsenteret.

Innlegg holdt i stortinget under debatten om kulturbudsjettet: (sjekk mot fremføring - og beklager målformen)

Jeg tar ordet i denne debatten for å kommentere komiteens merknad om etablering av nasjonalt Garborgsenter i Time kommune på Jæren.

Senteret er under bygging – og det er Time kommune som tar ansvar for å etablere bygget som skal huse både nytt bibliotek og nasjonalt Garborgsenter.

Det har lenge vært en heftig debatt og stort engasjement lokalt om hvor senteret burde ligge. Mange ville ha et eget frittliggende bygg, inspirert av Hamsundsenteret. Det var det ikke oppslutning om – og Time kommune gikk inn for etablere et senter samlokalisert med biblioteket, og på et sted der folk ferdes.

Jeg er svært glad for lokaliseringen som er valgt. For nytt nasjonalt Garborgsenter skal ikke bare være en utstilling om ekteparet Arne og Hulda Garborgs liv og litteratur. Det skal være et senter som skal skape engasjement og debatt, og bidra til å skape samfunnsengasjement blant ungdom. Derfor er også ungdom fra garborgstedene Bryne, Asker og Tynset med på å utforme innholdet i senteret. Slik at det blir et senter som ”gir mot til å meina” Når en samlet komite nå gir støtte til de ”vedtatte planer” – Så er debatten om lokaliseringen over. God debatt er bra – men en god debatt har også sin ende. Den enden er kommet no.

At kulturministeren i denne saken har vært utvist handlekraft – av jærske dimensjoner – er gledelig. Det er avklart at Kulturdepartementet alt i 2009 stiller opp med 7 millioner kroner til utstillingen i Garborgsenteret. Merknaden fra komiteen er likevel ikke uten verdi. For man er ikke i mål – og jeg tror at et godt og nært samarbeid mellom blant annet Garborgsenteret/Jærmuseet på den ene siden og staten på den andre vil være viktig for å overvinne de gjenstående utfordringer.

Men statsbudsjettet for 2009 og Kulturministerens handlekraft har skapt mye glede og begeistring for oss som er ivrige tilhengere av Arne Garborg. Og eg vil markere dagen med noen av Garborgs ord, som jeg mener beskriver jærsk kommunikasjon: ”Eg såg på deg og du såg på meg, så lo me så godt”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar