mandag 16. november 2009

Tvilsom omgang med fakta fra FrP

Frp skriver i sitt alternative budsjett følgende:

"Forskning viser at dårlige veier medvirker til 72 % av dødsulykkene på svenske veier, og tallene for Norge er sannsynligvis mye høyere. 256 mennesker døde i trafikken i Norge i 2008. 184 liv kunne kanskje blitt spart med bedre veier, for selv små feilvurderinger kan få dødelig utfall på en dårlig, svingete vei uten midtdeler og sikkerhetssoner."

Jeg tror ikke det er mulig å finne noen forskere som er enig og går god for den påstanden som FrP her setter frem. Og det er i alle fall ikke slik at FrPs samferdselspolitikk er tilstrekkelig til å spare 184 menneskeliv årlig. Det er en sterk logisk brist bare i de få setningene FrP skriver i statsbudsjettet. Det er ikke en logisk sammenheng mellom hvor mange prosent av ulykkene der veien er medvirkende årsak og over til at ulykken ikke ville skjedd om veien var bedre.

Og dersom det er så entydig at veien er årsaken til ulykkene: Hvorfor er da unge menn så kraftig overrepresentert på dødsstatistikken? Er veiene dårligere for dem enn for unge kvinner?

I 2008 var det 37 drepte motorsyklister og 31 drepte fotgjengere: mener FrP at også disse ulykkene skyldes dårlige veier?

Klart veiene må bli bedre - og det skal de. Men sjåfører og andre som beveger seg i trafikken har et selvstendig ansvar. Det burde ikke også FrP ta inn over seg. For det som skrives i deres alternative statsbudsjett er i alle fall løgn ! ! !

Og snart kommer nok Nettavisen med nok et oppslag basert på FrPs avsløringer...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar