lørdag 25. januar 2014

Leserbrev om RV13 - Strandbuen

Den nye regjeringen har nå skrinlagt planene om en full utredning (KVU) for RV 13. Jeg har tidligere skrevet i et innlegg i Strandbuen at de selvsagt står fritt til det.
Jeg tror likevel at det ville vært en bedre løsning å gjennomført en KVU og så bestemt at Årdalstunnelen og Lovra - Sand skulle planlegges videre uavhengig av den store utredningen.

Det er først ved neste rullering av Nasjonal transportplan vi får vite om strategien med å droppe KVU var rett. Med en samferdselsminister som har varslet at han vil prioritere prosjekter i og rundt de store byene, så forstår jeg at ambisjonsnivået skal senkes til å gjelde utbedring langs dagens trase for RV 13. 

Senterpartiet har høyere ambisjoner for Ryfylke. Derfor ville vi for eksempel få utredet ulike måter å krysse Jøsenfjorden på, samt finne løsninger for RV 13 langs Suldalsvatnet. Alt dette legges nå bort.

valgkampen i 2009 varslet vi at Senterpartiet ville jobbe for tunnel langs Tysdalsvatnet. Det lå ikke inne penger i Nasjonal transportplan og reguleringsplan var ikke vedtatt. Svortunnelen åpnet i 2013. 

Situasjonen er i dag ganske lik for Årdalstunnelen med unntak av at man er kommet litt kortere på planleggingen. Den nye regjeringen lover at de skal gjennomføre prosjekter raskere, billigere og bedre enn forrige regjering. Om dette ikke bare skal være tomme ord bør anleggsmaskinene være et godt stykke inne i fjellet på valgdagen i 2017. 

Senterpartiet skal gjennom opposisjonsrollen på Stortinget fremover være en klar og tydelig stemme for Ryfylke og RV 13.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar