søndag 18. august 2013

Miljøpolitikk som ikke virker - med konsekvenser som svir.

Miljøpartiet de Grønne foreslår å avvikle all petroleumsvirksomhet fullstendig innen 20 år

Jeg tar partiet på alvor og spør hva det ville bety om Stortinget vedtok et slikt mål etter valget? For det første ville all planlegging av nye petroleumsprosjekter stoppe opp. For det andre ville alle større investeringer i eksisterende felt stoppet. Aktiviteten ville på kort tid stupt. 

Oljeindustrien er en industri preget av langsiktighet. Så en konsekvens av en slik varslet stopp om 20 år ville kommet umiddelbart og bety at titusenvis av mennesker i Rogaland hadde mistet jobben. Boligprisene i regionen ville kollapset som en følge av dette og ført størstedelen av regionens unge og mange andre ut i et nesten uvirkelig økonomisk uføre. 

Det er synd at et parti med ambisjoner om å møte på Stortinget ønsker å føre en slik politikk. Det er også tvilsomt om en slik stans ville påvirket de globale utslippene av klimagasser i positiv retning. 

Og så kan det virke som om miljøpartiet mener vi skal trøste oss med statsprodusert hasj. Jeg vil heller ha en langsiktig miljøpolitikk som virker. 

1 kommentar:

 1. "Og så kan det virke som om miljøpartiet mener vi skal trøste oss med statsprodusert hasj"

  Dette var en tøvete kommentar. Forbud har ikke virket, og det er på tide å prøve noe nytt.

  Jeg stemmer MDG fordi de er best på dyrevern, som jeg er opptatt av, hvis jeg ikke husker feil så kom Senterpartiet ganske langt ned på en test som en dyrevernsorganisasjon laget for ikke så lenge siden.

  Hvorfor er Senterpartiet så dårlige på dyrevern? Dere skal jo være landbrukspartiet og burde derfor være kjempegode på det!

  (Litt utenom innlegget ditt, men jeg har ikke satt meg inn i olje etc. Vet i alle fall at jeg ikke vil ha boring heime på Senja.)

  SvarSlett