lørdag 16. februar 2013

Fylkesårsmøte Rogaland Senterparti

Godt årsmøte. Følte innleggene mine gikk bra. Her er noen små utdrag av min generelle tale:

"Jeg mener målet må være et samfunn der folk har frihet. Men og et samfunn der folk har ansvar og er en del av et felleskap. Et fellesskap der folk har rettigheter. Men og et felleskap der folk har plikter. Og et samfunn der alle har like muligheter. Ikke et samfunn der alle er like. Vi ønsker oss et samfunn der folk kjenner naboen sin."

"Norge er blitt for byråkratisk. Det er for mange lover og regler. Det er for mange folk som lever av å kontrollere. Tillit og ansvar blir erstattet med regler og kontroll. Det politiske Norge har et felles ansvar for denne utviklingen. Vi må derfor ta felles ansvar for å snu utviklingen. Jeg er inspirert av rådmannen i Klepp som snakker om en paragraf null. Den lyder: "Det er lov å bruke vett." Etter åtte år i regjering må vi passe på at ikke systemet blir viktigere enn de systemet skal tjene."

"Rogaland er Norges beste vestkant. Vi har vært heldige og vi har jobbet hardt. Det går så det griner (feil bruk av uttrykket, men la gå) i fylket vårt, men vi kan risikere at det går så godt at det blir til å grine av. Vi skal våge å utfordre ropet om mest mulig vekst. Vi er på trygg grunn. Programforslaget slår fast: "Kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet.""

Forøvrig kan årsmøtet oppsumeres slik: E39, jordvern, Drangsdalen, E134, Jærbanen, tollvern, skule, samhandling, RV 13, lyntog, tidlig ultralyd, rødgrønt, lengeværende asylbarn, Lofoten, bybanekontoret, greater Stavanger.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar