lørdag 22. juni 2013

Partiregnskap: kommunesammenslåing

Hvordan har det gått med løftene Rogaland Senterparti hadde i 2009? (Med utgangspunkt i vår valgbrosjyre)

"Senterpartiet vil vera garantisten mot tvangssamanslåing av kommunar"

Status: Ingen kommuner er slått sammen. Det er heller ikke sett i gang statlige prosesser for å slå sammen kommuner. Vi har også deltatt aktivt i debatten om dette, med klart standpunkt. Punktet er innfridd. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar