lørdag 23. februar 2013

Når det gjeld saken...

I går var jeg med Magnhild Meltveit Kleppa til Dalane videregående skole. Hun snakket om hvordan det var å være en offentlig person, mor til en homofil sønn, innvalgt på Stortinget på et nei til felles ekteskapslov og hvilke tanker hun gjorde da hun snudde i saken.

Bakgrunnen for besøket var en invitasjon fra elevrådet på skolen. Jeg var med for å si noe om verdier i politikken og hvordan disse endres over tiden.

Magnhild presenterte meg for elevene som sin arvtaker. Jeg fant da grunn til å presisere for elevene at det ikke var jeg som var "homosønn (35)".

Budskapet mitt var at verdier og holdninger endres over tid. I dag er det kun i de særeste kretser at noen kan finne på å bruke begrepet "lausunge" om en unge født utenfor ekteskapet. Det er også stadig færre miljø der man gifter seg fordi man må og får unge fire måneder senere. Noen kaller dette forvitring av verdier. Jeg mener det er en god utvikling.

For tretti år siden var det utenkelig for de fleste menn å ta noen måneder permisjon for å skifte bleier og trille tur med ungene sine. I dag er dette hovedregelen. Lovgivning og verdier henger sammen.

Da debatten om felles ekteskapslov var på sitt friskeste for noen år siden og Magnhild gikk fra nei til ja var det spesielt en ting jeg merket meg i Senterpartiet. Det var hvor mange godt voksne partifolk som sa: "når det gjelder SAKEN (bruk av ordet homofili var ikke aktuelt) så støtter me Magnhild"

Dette ble sagt av mange som jeg i utgangspunktet trodde hadde det totalt motsatte synet på felles ekteskapslov. Min lærdom var at det ikke er særlig lurt å bare tippe hva folk mener om denne typen saker.

Det ble en minnerik opplevelse på Dalane vgs og jeg tror elevene satte pris på besøket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar