onsdag 9. mars 2011

Kvinnedagen

Pjuh - så var enda en 8. mars over og maktforholdene kan normalisere seg igjen.

Jeg er blant de som mener at 8. mars er en viktig kampdag - og at vi fortsatt har et stykke vei å gå før vi har reell likestilling i Norge. Hovedproblemet er etter min mening lønnsgapet mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Det som irriterer meg er at pressen hver 8. mars bruker mye tid på om vi trenger 8. mars eller ikke. Dette går på bekostning av debatten om kvinnesakens innhold. Vi ville aldri finne på å bruke mye tid på å diskutere om vi trenger 17. mai eller Kristi himmelfartsdag. Ingen stiller heller spørsmål om pinsen nå har utspilt sin rolle. Men det skyldes vel at journalister i likhet med oss andre setter pris på en mandag hver vår som fridag.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar