lørdag 15. mai 2010

Jordbruksavtalen i havn.

En dag tidligere enn jeg hadde trodd ble Norges Bondelag og staten enige om en jordbruksavtale på 950 millioner kroner. Dette er et viktig steg videre for regjeringens satsing på norsk landbruk.

Det sies at det i Norge bare er nyanser mellom politikken til de ulike partier. Landbrukspolitikken er i alle fall et område der partiene lever i hver sin verden. I hovedsak går skillet mellom Frp og H på den ene siden og Senterpartiet på den andre.

Senterpartiet mener at vi skal ha et jordbruk i Norge og at det innebærer behov for en betydelig støtte både i form av tollvern og overføringer fra staten. Vi mener også at landbruket er avgjørende for å sikre bosetting i hele landet, og vi vil derfor ha politisk styring over landbrukspolitikken.

FrP snakker i sitt alternative budsjett om behov for en nedtrapping av støtten til landbruket. FrPs forslag til statsbudsjett for 2010 innebærer kutt på over 6 milliarder kroner. Og det er altså første steg i nedtrappingen. Høyres landbrukspolitikk er "FrP -light". Ikke fullt så ille som FrP, men kursen er den samme. Disse to partiene hadde i en meningsmåling i dag flertall på Stortinget.

Så kunne man alltid ønsket seg en bedre avtale. Selvsagt kunne Bondelaget gjort som småbrukerlaget og hoppet av forhandlingene. Og selvsagt kunne Senterpartiet gått ut av regjeringen. Jeg hører de som mener det, men de kan ikke ha norsk landbruk og norske bygder sitt beste i tankene.

Å ha makt og posisjoner kan noen ganger være smertefullt, men det er det eneste som hjelper om man vil få gjort noe. All ære til Norges Bondelag som setter hensynet til sine medlemmer fremfor markeringspolitikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar