fredag 9. april 2010

Bløffer politiet for å få datalagringsdirektivet?

I debatten om datalagringsdirektivet kjører politiet et rått løp. Folk vil ikke kunne sove trygt om natten om vi ikke setter i gang en massiv overvåkning og lagring av alle telefonsamtaler og all databruk til alle nordmenn. Det er det politiets representanter sier.

I 2005 sendte Politiets Fellesforbund et brev til stortingets justiskomite. Her var det om å gjøre å få økt mulighet til å bruke romavlytting og andre virkemiddel. Jeg siterer noen setninger fra brevet:

"Telefonsamtaler blir ikke brukt i forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltagerne i nettverkene er helt bevist på å ikke bruke telefoner til slike samtaler."

"Erfaring viser at kriminelle i stor grad benytter seg av stjålne eller uregistrerte telefoner. Ofte kastes en telefon etter at en samtale er gjennomført. Igjen viser det seg at kriminelle kjenner til begrensninger i politiets metodebruk og benytter seg av denne kunnskapen i sin kriminelle virksomhet."


Politiets Fellesforbund tilpasser altså virkelighetsbeskrivelsen ut fra det de vil oppnå. For det hjelper lite å lagre informasjon om telefonbruken til alle innbyggere i landet, så lenge kriminelle i stor grad benytter seg av stjålne eller uregistrerte telefoner.

Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund burde forholde seg til en virkelighetsbeskrivelse. Da ville argumentasjonen deres hatt større tyngde. For det er ikke den som skriker høyest som skal bestemme i dette landet.

1 kommentar:

  1. Det er jo en smule spesielt at politiet og Kripos nå agiterer så kraftig for DLD, med tanke på at Kripos var representert i en -enstemmig- Personvernkommisjonen som sa at det ikke fantes god nok dokumentasjon på at dld var nødvendig.

    SvarSlett